> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Beyond Good and Evil

Ghesquiere, Remi

Remi Aloys Ghesquiere (Geluwe, 9 december 1866 - Brugge, 10 augustus 1964)

(Flemish / Belgian)

 

 

This website about Remi Ghesquire was started originally to present the one book 'Honderd Geestelijke Liederen.'

It is now the intention to expand this presentation to all works by Remi Ghesquire.
To the extent that I can obtain documentation, I will catalogue and present the available works by this Flemish composer.

REQUEST:
If you have music by Remi Ghesquiere, please email me.

COPYRIGHT NOTIFICATION: AUTEURSRECHTEN ?
The works of Remi Ghesquiere are still under copyright protection in Belgium and in countries with life+50 years (2015) or life+70 years (2035) copyright protection.

Even though you may be able to download some scores for free on this or any other website , it remains your personal responsibility to comply with copyright laws in your country and register these scores with the proper copyright collection agency before using them for public performances.

De werken van Remi Ghesquiere zijn nog steeds onder auteursrechten bescherming in België en in landen met leven+50 en leven+75 auteursrechten.

Zelfs al kunt U sommige partituren gratis downloaden op dit of enig ander website, het blijft uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze partituren te registreren overeenstemmig de auteursrechten wetgeving van uw land vooraleer U ze gebruikt voor een publieke voorstelling.

Biography notes, internet references on THIS PAGE
 

WORK LISTING:

A. Books, collections
 

bullet300 spelen met zang, verzameld in Vlaamsch Belgenland  1905
bullet 
bulletMeezentuin, liedjes en speelkens voor den kindertuin
bulletMezennestje: kinderliedjes met gebaren, speelkens ...
bulletKinderspelen uit vlaamsch België
bulletSpelen met zang
bulletSpelen zonder zang
bullet 
bulletHonderd Geestelijke Liederen (1922)
bulletDertig geestelijke liederen
bullet

 

B. Works by text author - Poetry by:

 1. Guido Gezelle  
  (Many of these exist in several versions with different voicing / instrumentation - see
  THIS PAGE)

  1. 'ne Keer dat ik …
  2. 't Is Jubilé
  3. 't Is Middernacht
  4. 't Is Nacht! Staat op!
  5. 't Is Paschen!
  6. 't Pardoent
  7. 't Regent
  8. 't Was in de blijde mei
  9. Alle dagen
  10. Antonius van Padua
  11. Christene zielen
  12. Daar bloeide eene Lelie
  13. De Averulle en de Blomme
  14. De kobbe
  15. De leeuwen dansen
  16. De slekke
  17. De zonne alreede is opgestaan
  18. Een meezennestje is uitgebroken
  19. Eer ooit ge 't oordeel
  20. Eerste-Communielied - Ik wil mij gansch u geven
  21. Ge zegt dat 't Vlaams …
  22. Gegroet o Vrouw verheven
    
  1. Hoe schoon de morgendauw
  2. Hoe zal ik de listen
  3. Hoort, 't is de wind
  4. Ik jeune mi daarin
  5. Ik wil mij gansch u geven nu
  6. In 't herte geboren (Rozenkrans)
  7. Jesu
  8. Jezu, allerliefst Kind
  9. Katharina die heur bloed
  10. Kerstnacht!
  11. Kom e keer hier
  12. Kom, Schepper
  13. Langs den Weg
  14. Langs den Weg dien Jesus' lijden
  15. Luidt op, gij Vlaamsche liederzang
  16. Maria, milde en machtig
  17. Maria, nooit geschonden
  18. O 't Ruischen
  19. O Blijde maand!
  20. o Eene uit al
  21. o Heilig Hert
  22. o Jesu, vol genaden
    
  1. O Koning groot
  2. O Maria! Maagd die heden
  3. o Maria, die daar staat
  4. o Maria, onbevlekte
  5. O mocht ik …
  6. o Moeder Gods
  7. o Moedermaagd
  8. o Rozenkrans, Maria's bloemenkroone
  9. o Schepper van het Lichtgewelf
  10. Oneindig Wezen, God
  11. Paschen, Paschen!
  12. Sa komt! 't Is meidag morgen
  13. Sint Aernouds liedje
  14. Sint Joseph
  15. Sint Jozef gij waart ambachtsman
  16. Slaapt, slaapt
  17. Sleutel des hemels
  18. Timpe, tompe, terelink
  19. U, Maria, loven wij
  20. Vervaarlijke rotsen
  21. Waarom en kunnen wij niet …
  22. Waarom, waarom

    

   

 2. Rene De Clercq

  1. Het lied van het vlas
  2. Klein Moederken
    
 3. Lambrecht Lambrechts

  1. De Veldkapel


C. Separate works by title:

 1. 'k Bemin U
 2. 'k Groet U, lichaam (Aanbidding)
 3. 'ne Keer dat ik …
 4. 's Konings Standaard
 5. 't Is Jesus, mijn verlangen (Bereiding)
 6. 't Is Jubilé
 7. 't Is Middernacht
 8. 't Is Nacht! Staat op!
 9. 't Is Paschen!
 10. 't Pardoent
 11. 't Regent
 12. 't Was in de blijde mei
 13. Al kreunend
 14. Alle dagen (Omni Die)
 15. Alles mijnen God ter eere
 16. Antonius van Padua (H. Antonius)
 17. Cecilia laat m'u begroeten
 18. Christene zielen
 19. Daar bloeide eene Lelie
 20. Dat heden liedren schallen (H. Gerardus)
 21. De Averulle en de Blomme
 22. De grootste held (H. Joannes Berchmans)
 23. De kobbe
 24. De leeuwen dansen
 1. Langs den Weg
 2. Langs den Weg dien Jesus' lijden
 3. Luid op, o Christen monden (Pasen)
 4. Luidt op, gij Vlaamsche liederzang
 5. Maria, milde en machtig
 6. Maria, nooit geschonden
 7. Mijn hert gedenk (Bereiding)
 8. Mijn herte nietem traagt
 9. Naar U, mijn Jesus
 10. Naar U wij komen
 11. Nu moet ons stem (H. Familie)
 12. Nu zijt wellekome
 13. o Bedeklok (Angelus)
 14. O Blijde maand!
 15. o Eedle spruit van eedlen stam (H. Aloysius)
 16. o Eene uit al (O.L.V. Onbevlekt)
 17. o Godlijk Kind (Lied der 3 Wijzen)
 18. o Heer, ik ben niet waardig (Bereiding)
 19. o Heer, zoo machtig (Bereiding)
 20. o Heilig Hert
 21. o Heiligen al (Allerheiligen)
 22. o Hemelpoorten, opent u (O.H. Hemelvaart)
 23. o Jesus, die uw Hert
 24. o Jesu, vol genaden (Dankzegging)
 1. De slekke
 2. De trommel slaat
 3. De Veldkapel
 4. De zonne alreede is opgestaan
 5. Des Morgens  (Angelus)
 6. Doog dat wij U groeten
 7. Een meezennestje is uitgebroken
 8. Eerste-Communielied - Ik wil mij gansch u geven
 9. Eer ooit ge 't oordeel
 10. Englen daalt
 11. Er was een Maagdeke (O.L.V. Boodschap)
 12. Er zweeft een geest (H. Engelbewaarder)
 13. Ge zegt dat 't Vlaams …
 14. Gegroet o Vrouw verheven
 15. Gij die door de woeste baren (Lichtmis)
 16. Gij die verlichting zoekt
 17. Gij Schepper van het hemelrond
 18. God zij gezegend (gebenedijd)
 19. Gode lief zijn (H. Godelieve)
 20. Groote heilige Jozef
 21. Had ik (Dankzegging)
 22. Hebt medelij (Allerzielen)
 23. Heere, ik ben niet weerdig
 24. Heil! Heil! (H. Drievuldigheid)
 1. o Jezus, Vorst bewondrenswaard (Zoeten Naam)
 2. o Jezus, zie
 3. O Koning groot
 4. o Lieve weergalooze (O.L.V. Geboorte)
 5. o Lutgardis, wonderbloem (H. Lutgardis)
 6. O Maria! Maagd die heden
 7. o Maria, die daar staat
 8. o Maria, onbevlekte
 9. O mocht ik …
 10. O Moeder Maagd!
 11. o Moeder Gods
 12. o Moedermaagd (O.L.V. H. Hert)
 13. o Rozenkrans, Maria's bloemenkroone
 14. o Rozenkrans vol geur en glans
 15. o Schepper van het Lichtgewelf
 16. O 't Ruischen
 17. o Zuivre Maagd (O.L.V. Onbevlekt)
 18. Onder 't Kruis (O.L.V 7 Ween)
 19. Oneindig Wezen, God
 20. Paschen, Paschen!
 21. Sa komt! 't Is meidag morgen
 22. Sint Aernouds liedje
 23. Sint Jozef gij waart ambachtsman
 24. Sint Jozef heil'ge bruidegom
 1. Heilig! Heilig!
 2. Heilig Hert van Jezus)

 3. Het lied van het vlas
 4. Het was bij middernachten (Herderslied)
 5. Herders hij is geboren
 6. Hoe schoon de morgendauw
 7. Hoe steegt gij (H. Joannes Berchmans)
 8. Hoe zal ik de listen
 9. Hoort, 't is de wind
 10. Ik jeune mi daarin
 11. Ik wil mij gansch u geven nu
 12. In dichte drommen (Strijdlied E. K.)
 13. In 't herte geboren (Rozenkrans)
 14. Jesu
 15. Jezu, allerliefst Kind
 16. Katharina die heur bloed (H. Katharina)
 17. Kerstnacht!
 18. Klein Moederken
 19. Kom e keer hier
 20. Kom, Geesten (Sinxen)
 21. Kom, Schepper
 22. Komt bij, gij schepselen
 23. Komt Jesus' Hert bezingen
 24. Komt vereeren

 

 1. Slaapt, slaapt
 2. Sleutel des hemels
 3. Stormend daalde in windgeruisch
 4. Te midden 's werelds oceaan (Apostelen en H. Kerk)
 5. Ten laatste Avondmale
 6. Timpe, tompe, terelink
 7. U, Maria, loven wij
 8. Vervaarlijke rotsen
 9. Voor ons patroon
 10. Waarom en kunnen wij niet …
 11. Waarom, waarom
 12. Wat u wordt opgedragen
 13. Wees gegroet, Maria (Ave Maria)
 14. Wees gegroet, o maged zoet (O.L.V. Boodschap)
 15. Wees gegroet, o ster der zee (ave Maris)
 16. Welaan, welaan (Meiliedje)
 17. Wij bidden diep gebogen
 18. Wij, de kleinen (H. Kindsheid)
 19. Ziet hoe de bende
 20. Zeg wie vaart daar (O.L.V. Hemelvaart)
 21. Zingt al in blijde kringeen (H. Moeder Anna)
 22. Zingt Heilig
 23. Zoon van vorstlijken bloede (H. Franciscus Xaverius)
 24. Zooveel gouden Sterrelichten (Zoeten Naam)

 

Page last modified: July 21, 2012

Return to my homepage: www.avemariasongs.org

COPYRIGHT NOTIFICATION:
The works of Remi Ghesquiere are still under copyright protection in countries with life+50 years (2015) or life+70 years (2035) copyright protection. Even though you may be able to download some scores for free on this website, it remains your personal responsibility to comply with copyright laws in your country and register these scores with the proper copyright collection agency before using them for public performances.
 

 

Questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
Home biography + references 100 geestelijke liederen 10 Marialiederen De Veldkapel Het lied van het vlas Klein Moederken
   
Creative Commons License Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 
Who has visited this Remi Ghesquire website since April 29,  2010? 

 Free counters!

Who has visited  Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
# page views since November 22,  2009:
visitors online right now.

music since November 11, 2011

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024
× 768