> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Beyond Good and Evil

08. Herders, Hij is geboren (oud kerstlied)

Composer: traditional / Anonymous
            arr. Remi Ghesquiere (1866-1964)


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

 

 

 

 Score: #08 in 1922 ed. "Godvruchtige Zanger II, Honderd geestelijke Liederen"
Lyrics:  
(1) Her-ders hij is ge-bo-ren
In 't_mid-den van de nacht
Die zo lang van te vo-ren
De we-reld heeft ver-wacht
"Vro-lijk, O her-der-kens"
Zon-gen ons d'_en-gel-kens
Zon-gen met blij-de stem
"Haast u naar Beth-le-hem"

(2) Wij ar-me, slech-te lie-kens
Ge-lijk de boe-ren zijn
Ont-wek-ten ons ge-buur-kens
En in de ma-ne-schijn
Lie-pen met blij ge-schal
Naar de-ze ar-me stal
Daar ons de en-gel-zang
Al-te-maal toe be-dwang

(3) Als wij daar zijn ge-ko-men
Ziet, een klein kin-de-ke
Leit op 't_stro pas ge-bo-ren
Zoet als een lam-me-ke
d'_Oog-skens van stond af aan
Zag men vol tra-nen staan
't_Ween-de van druk en rouw
In de-ze straf-fe kou
 

(4) Ik nam mijn fluitje, een an-der
Die nam zijn moe-zel-tje
En dus fluit-ten en zon-gen
Voor 't_zoe-te kin-de-ke
Na, na, na, kind-je teer
Sus, sus en krijt niet meer
Doet uw klein oog-skens toe
Zij zijn van krij-ten moe

(5) Ziet, wij schen-ken u sa-men
Een teer klein lam-me-ke
Bo-ter, melk _ en sa-ne
Voor uw lief mon-de-ke
Na, na, na, kind-je teer
Sus, sus en krijt niet meer
Doet uw klein oog-skens toe
Zij zijn van krij-ten moe

(6) 't_Kind-je be-gon te sla-pen
De Moe-der sprak ons aan
"Lie-ve her-der-kens sa-men,
Wilt zoet-jes bui-ten gaan
U-lie zij peis en vree
Dat brengt mijn kind u mee
't_Is u-we God en Heer
Kom mor-gen nog eens weer."
 

play/stop MIDI

 

My thanks and appreciation to
my parents Marcel and Mia Cuypers
for sending me this book.

 

score: free to print on Sibeliusmusic.com SATB arr. by Patrick Verhaegen
Posted on YouTube:   Same tune, different arrangement: harmonized, no interludium
morksinaanab | January 10, 2008 | likes, 0 dislikes

Haarlem Voices - Festival of Christmas 2007 - Herders Hij is geboren - Renske Tjoelker on Harp - www.haarlemvoices.nl

 

Page last modified: October 27, 2011

Return to: 100 Geestelijke Gezangen - Remi Ghesquiere
Return to my home page: www.avemariasongs.org

COPYRIGHT NOTIFICATION:
The works of Remi Ghesquiere are still under copyright protection in countries with life+50 years (2015) or life+70 years (2035) copyright protection. Even though you may be able to download some scores for free on this website, it remains your personal responsibility to comply with copyright laws in your country and register these scores with the proper copyright collection agency before using them for public performances.
 

 

Questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
   
Creative Commons License Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 
Who has visited this Remi Ghesquire website since April 29,  2010? 

 Free counters!

Who has visited  Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
# page views since November 22,  2009:
visitors online right now.

music since November 11, 2011

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024
768