Bogurodzica

Composer:  Anonymous / Unknown. (10th-13th? cent. Polen)


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

 

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Comment avemariasongs.org:
OK, this is not strictly an Ave Maria, but the similarity of the title "Bogurodzica" with "Bogoróditse Djévo" (which is a true Ave Maria) and the fact that this definitely is a song with great historical significance for Poland seemed justification enough to include it. :-)

Bogurodzica Mother of God:
This single-voice hymn is the oldest known song written in Polish, and originates probably from before the 13th century. It used to be a war song of Polish knights.

play/stop MIDI:

See this page for historical context of this song

source: Polish Early Music website with MIDI

Score:  on Wikipedia: Modern transcription: 
.
Bogurodzica manuscript (1407)


not available with lyrics

Lyrics: (source: this page)  
Old Polish English
Bogurodzica, dziewica, Bogiem sławiena Maryja,
Twego syna, Gospodzina, matko zwolena Maryja,
Zyszczy nam, spuści nam.
Kyrieleison.

Twego dziela krzciciela, Bożyce,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze.
Słysz modlitwę, jąż nosimy,
A dać raczy, jegoż prosimy,
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt.
Kyrieleison.
 

Mother of God, Virgin, by God glorified Mary,
From your son, our Lord, chosen mother, Mary!
Win over for us, send to us.
Kyrie Eleison.

Son of God, for the sake of your Baptist,
Hear our voices, fulfill man's intentions.
Hearken to the prayer that we offer,
And deign to give us what we ask for:
On earth, a pious sojourn,
After life, heavenly residence.
Kyrie Eleison.
 

-------------------------------------  (more without translation)  ----------------------------------------------

Nas dla wstał z martwych Syn Boży,
Wierzyż w to człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud odjął diablej strożej
Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął człowieka pirwego.

Jenże trudy cirzpiał zawierne,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmierne,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Adamie, ty Boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga w wiecu,
Domieściż twe dzieci, gdzie krolują anjeli.
Tegoż nas domieściż, Jezu Chryste miły,
Bychom z Tobą byli,
Gdzież się nam radują szwe niebieskie siły.

Była radość, była miłość, było widzienie
Tworca anjelskie bez końca,
Tuć się nam zwidziało diable potępienie.
Ni śrzebrzem, ni złotem
Nas diabłu otkupił,
Swą mocą zastąpił.

Ciebie dla, człowiecze, dał Bog przekłoć sobie
Ręce, nodze obie.
Kry święta szła z boka na zbawienie tobie.
Wierzyż w to, człowiecze, iż Jezu Kryst prawy,
Cirzpiał za nas rany,
Swą świętą krew przelał za nas, krześcijany.

O duszy o grzeszne sam Bog pieczą ima,
Diabłu ją otyma,
Gdzie to sam kroluje, k sob[ie] ją przy[i]ma.

Maryja dziewice, prośmy synka twego
Króla niebieskiego,
Aza nas uchowa ote wszego złego.
Amen...

... tako Bog Daj,
Bychom szli szwyćcy w raj.


 


 

Posted on YouTube:
   

Page last modified: April 11, 2013

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768