> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Ave, Maria  solo voice + organ

Composer:  Frantisek Gregor Emmert (*1940), 1982
František Emmert


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
source

(Czech Republic)  

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

I have a score of this song X X X X   Frantisek   Emmert   1940     1982     Zdráva buď, Maria solo voice organ
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Frantisek   Emmert   1940     1982     Ave Maria solo voice organ
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Frantisek   Emmert   1940     2008     Ave Maria solo voice organ

Recording:  not available  
Lyrics:   
A-ve Ma-ri-a!

Pán Buh sám když své-mu Sy-nu zvo-lil se-be
Za ve ne-jsve-tejší lás-ky chrám
Tím jmé-_-nem poz-dra-vil te z_ne-be:
Je krás-né ja-ko ja-rní rá-no,
Jak ji-trní hvez-da zá-ri-vá!
Ó slyš Ó slyš mne Sva-tá Pan-no,
Když v_mod-lit-be mé zaz-ní-vá
A-ve, Ma-ri-a,
A-ve, Ma-ri-a!
 

Ze všech žen ty je-di-ná jsi po-žeh-na-ná
Pro-žila si kaž-dé mat-ky sen
A zu-_-sta-la jsi cis-tá Pan-na!
Ty v rá-ji pris-lí-be-ná Pa-ní,
sníš Buh nám své-ho Sy-na dal
Kéž pro te-be nás chrá-ní,
Kdo v to-be nás tak mi-lo-val.
A-ve Ma-ri-a
A-ve, Ma-ri-a!


 

V plášti svém nás u-kryj ve všem po-ku-še-ní
bud tro-se-cní-kum prí-sta-vem,
Kde plá-_-ce, bed a bo-lu ne-ní!
A jed-nou, až nám sve-tlo ži-tí
Smrt pe-ru-tí svou za-ha-sí
Tu rac se za nás prim-lu-vi-ti
Vždyt ve-rí-me že ma-tka jsi.
A-ve Ma-ri-a
A-ve, Ma-ri-a!
 

 Musica Sacra  Score:Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: March 13, 2013

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768