Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen

Composers:  music: Lodewijk De Vocht (1887-1977), 1909
                       text: August Cuppens (1862-1924)

Lodewijk De Vocht 

August Cuppens

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!
page
page
source

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

X X X X X Lodewijk De Vocht 1887-1977 1901   Ave Maria children's choir
sopr., female choir
organ
organ
X X X X X Lodewijk De Vocht 1887-1977 1907   Ave Maria mixed choir + solo
mixed choir
a cappella
orch.
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. I have a video of this song. Lodewijk De Vocht 1887-1977 1909   Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen solo voice / unison  
X X X X X Lodewijk De Vocht 1887-1977 1938   Ave Maria 4 vv. a cappella
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X Lodewijk De Vocht 1887-1977     Onze Lieve-Vrouw van de heide solo voice / unison organ
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X Lodewijk De Vocht 1887-1977 ???   Ave Maria solo voice / unison ?

I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Jef   Tinel   1885 1972       Onze Lieve Vrouw
van Vland'ren
   
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. I have a video of this song.   Lodewijk De Vocht   1887 1977   1909   Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen    

Listed with CeBeDeM  -  VOCHT, Lodewijk De
bulletAve Maria, 1901 - kinderkoor en orgel
bulletAve Maria, 1901 - Sopraan, vrouwenkoor en orgel
bulletAve Maria, 1907 - gemengd koor en Solo
bulletAve Maria, 1907 - gemengd koor en orkest
bulletAve Maria, 1938 - vierstemmig koor a cappella

Recording:  no CD available
Lyrics:   source
 

play/stop MIDI:

 
Lief-de gaf u dui-_ zend na-_ men
Groot en e-del, schoon en zoet
Maar geen een die 't_hart der _ Vla-_ men
E-ven hoog ver-blij-den doet
Als de naam, o moe-der-maagd
Die gij in ons land-_ je _ draagt
Scho-ner klinkt _ hij dan al d_an-_ d'ren
On-ze Lie-ve Vrouw van _ Vlaan-_ d'ren
On-ze Lie-_ ve _ Vrouw van Vlaan-d'ren
Waar men ga langs Vlaam-_ se we-_ gen
Ou-de hoe-ve, huis of tronk
Komt men u, Ma-ri-_ a, te-_ gen
Staat uw beel-te-nis te pronk
Lacht ons toe uit lin-de-groen
Bloe-men-krans of blij _ fes-_ toen
Mo-ge 't_nim-_ mer dier ver-an-_ d'ren
O gij Lie-ve Vrouw van _ Vlaan-_ d'ren
O gij Lie-_ ve _ Vrouw van Vlaan-d'ren
Blijf in 't_Vlaam-se har-te _ tro-_ nen
Als de hoog-ste ko-nin-gin
Als de bes-te moe-der _ wo-_ nen
In elk Vlaam-se huis-ge-zin
Sta ons bij in al-le nood
Nu en in het uur _ der _ dood
Ons, uw kin-_ d'ren, en ook d_an-_ d'ren
Lief-ste Lie-ve Vrouw van _ Vlaan-_ d'ren
Lief-ste Lie-_ ve _ Vrouw van Vlaan-d'ren
Demo Score:  vocal line only, without accompaniment.  

http://en.gloria.tv/?media=32975

 

Posted on YouTube:
Het lied 'Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen' bestaat dit jaar 100 jaar. In december 1909 componeerde Lodewijk De Vocht het lied. De componist woonde toen met zijn ouders in Lint. Op zondag 13 september 2009 werd er in de parochie van Lint het jubileum gevierd. Dit met medewerking van verschillende Lintse zang- en muziekverenigingen. De Lintse VideoClub zorgde voor de opnames en montage.

Page last modified: November 26, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 768