Lieve Vrouwe van ons Land

Composer:  music: Arthur Meulemans (1884-1966), 1944, 1949
                      text: Louis Monden, SJ (1911-2002)

Arthur Meulemans (1884-1966) Louis Monden (1911-2002) - picture provided by Provinciaal der Vlaamse Jezuiten
 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
page
page

(Flanders / Belgium)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Arthur   Meulemans   1884 1966   1916     Ave Maria (in "Vergeten Liedjes) middle voice piano
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Arthur   Meulemans   1884 1966   1944
1949
    Lieve Vrouw van ons land mixed choir
middle voice
band
piano
X X X X X   Arthur   Meulemans   1884 1966   1946     Ave Maria twee gelijke stemmen orgel
X X X X X   Arthur   Meulemans   1884 1966   1950     Ave Maria middle voice piano
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   Herman   Meulemans   1893 1965         De mei is daar    

Recording:  not available  
Lyrics:  (L. Monden)   no publisher info available
1._Lie ve Vrou we van ons land,
met uw kroon of sleep van kant
en ge torst door ru we hand
langs de vlak ke we gen.
Lie ve Vrouw langs beemd en gaard,
Lie ve Vrouw ke bij de haard,
door ge slach ten vroom be waard,
schenk ons volk uw ze gen.
A ve Ma ri a, a ve Ma ri a, a ve Ma ri a!

2._Moe-der die op Vlaand' ren waakt,
van zo ver ons heug' nis raakt,
al wat Vlaand' rens groot heid maakt,
hebt Gij ons ge ge ven;
een voud, a del van ge moed,
moe der weel de, min ne gloed,
rein heid en de stil le moed
voor uw Zoon te le ven.
A ve Ma ri a, a ve Ma ri a, a ve Ma ri a!
 
3._Gij hebt ons de vree ge bracht,
na zo meen' ge ban ge nacht.
Bij u vond ons volk de kracht
't_ei gen huis te bou wen;
Lie ve Vrou we 't_al Ien tijd,
blij ve Vlaand' ren u ge wijd,
in de zeeg' als in de strijd,
in al vreugd' en rou wen.
A ve Ma ri a, a ve Ma ri a, a ve Ma ri a!

4._Moe der die ons Vlaan dren mint,
Red uw dwaas en nuk kig kind
Als 't op vreem de lus ten zint:
Neem 't_dan bij zijn han den,
Trek het weer om op uw schoot,
Breek het u-we liefd' als brood,
Dat het groe-ie sterk en groot,
Schoonst on-der de lan-den.
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a
 

Demo Score:  (solo voice only, accompaniment missing)


 

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
source page

 

Page last modified: October 31, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 768