Ave Maria  Op.36  Tenor solo + TTBB choir + orchestra or harmonium

Composer: Gustav Adolf Heinze (1820-1904), 1864
        Text:
"gedicht von Härtel"  (Nun ist der laute Tag vehallt)


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

(Germany / Ndl)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X Gustav Adolf Heinze 1821 1904 1864 Op.36 Ave Maria TTBB orchestra or harmonium
X X X X X Gustav Adolf Heinze 1821 1904   op. 95 Ave Maria baryton or alto organ

Recording:  not available  
Score:  (67 pp. manuscript for orchestral score) free download on THIS PAGE

The score consists of 3 distinct parts, corresponding with the verses of the poem. Text: "Gedicht von Härtel"  
Each part was transcribed in a separate file. MIDI is transcription for voice + harmonium only.
MIDI:

No.1 Chor.
Andante sostenuto ●=63.
7' 45"

play/stop MIDI:

 

No.2 Arioso.
moderato con moto ●=72.
4' 13"

play/stop MIDI:

 

No.3 Schluss Chor.
Andante sostenuto ●=63.
9' 59"

play/stop MIDI:

 

Lyrics from score: part 1 - T1 part 2 - Tenor solo part 3 - T1
Nun ist der lau-te Tag ver-hallt
und Frie-den däm-mert däm-mert wie-_-der
Der A-bend singt durch Feld und Wald
die lei-_-sen Schlum-mer-lie-der.
Der A-bend singt durch Feld und Wald
die lei-sen Schlum-mer-lie-der.
Der A-bend singt durch Feld und Wald.
lei-se Schlum-mer-lie-der.
Durch _ den Wald _ und Feld
singt der A-bend _ lei-se lie-der,
lei-se Schlum-mer-lie-der.
A-ve Ma-_-ri-a.

Die Luft durch-zieht ein wei-cher Klang,
Die Luft durch-zieht ein wei-cher Klang,
wie der Na-tur Gut-nacht ge-_-sang,
wie der Na-tur _ Gut-nacht ge-sang,
wie der Na-tur Gut-nacht ge-_-sang,
A-ve Ma-ri-_-a! _ A-_-ve Ma-ri-a!
Nun ist der lau-te Tag ver-hallt
Nun ist der lau-te Tag ver-hallt
Nun ist der lau-te Tag ver-hallt
Der lau-te Tag, er ist ver-hallt,
Der Tag, er ist ver-hallt, er ist ver-hallt,
Und Frie-den dam-mert wie-_-der. _
A-ve Ma-ri-a. A-ve Ma-ri-a.
A-ve Ma-ri-_-a.
Da kommt auf lei-sem Sil-ber-schuh
die from-me Nacht
die from-me Nacht ge-schrit-_-ten
und brin-get Trost und san-fte Ruh
den her-_-zen die drum bit-_-ten.
Die Stirn ein Di-a-dem um flicht
aus Mon-des-gold und Ster-nen-licht,
aus Gold und Ster-nen-licht. _ _
A-ve Ma-ri-a!
A-_-_-ve Ma-_-_-_-ri-_-a!
A-ve _ Ma-ri-a!
A-_-_-ve Ma-_-_-_-ri-_-a!


Und so Sie hin kommt al-ler-waerts,
da schweigt der Stuer-_-mi-sche
Le-_-_-_-_-_-_-ben.
Es muss sich auch das wil-des-te Herz,
dem sus-sen Bann, dem Bann, er-ge-_-ben.
Dem Lau-ber spruch des Traums, _
der Pruch!
dem Lau-ber spruch der Pruch,
den sie so sangt.
ihm flue-stert zu
A-ve Ma-ri-a. A-_-_-ve Ma-_-_-_-ri-_-a.
A-ve Ma-ri-a.
 
O hol-de See, O hol-de See,
den Pal-men kreiz,
O hol-de See, den Pal-men kreiz,
Senk' auch auf mei-_-ne Li-der,
senk' auf mei-ne Li-_-_-der.
Gieb mir in dei-nem Frie-dens reich
auch mei-nen Frie-den
wie-_-_-_-_-_-_-_-_-der.
Gieb mir in dei-nem Frie-dens reich
auch mei-nen Frie-den wie-_-der,
wie-_-_-_-_-_-_-_-der,
mei-nen Frie-_-den _ wie-der.
Gieb mir mei-_-nen Frie-den Frie-_-den.
Gieb _ in dei-nem Frie-dens reich
mir auch mei-nen Frie-_-den.
Auf Sei-nem Zau-ber man-tel
trag' ent _ ge-_-gen mich _ dem neu-_-en Tag
ent-ge-_-gen mich _ dem neu-_-en Tag
dem neu-_-en Tag
auf dei-_-nem Zau-ber man-tel
trag' ent ge-gen
trag' _ ent ge-_-_-_-gen mich
dem neu-en Tag.
Gieb mir,
Gieb mir in dei-_-nem Frie-dens reich _ _
mir auch _ mei-nen Frie-_-den.
Gieb mir in dei-nem Frie-dens reich
Gieb mir in dei-nem Frie-dens reich
Gieb mei-nen Frie-den wie-der.
Auf dei-nem Zau-ber man-tel
trag' mich ent ge-gen
dem neu-en Tag, _ _ _ _
dem neu-en Tag.
Gieb mir in dei-nem Frie-dens reich
auch mei-nen Frie-den wie-der,
auf dei-nem Zau-ber man-tel
trag' mich ent ge-gen dem neu-en Tag
dem neu-en neu-en Tag.
A-ve Ma-ri-a. A-ve Ma-ri-_-a.
A-ve Ma-ri-_-a.

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

A biographical dictionary of musicians (ed. Theodore Baker)
G. Schirmer, 1905 - Biography & Autobiography - 695 pages
 
 
Heinze, Gustav Adolf composer b Leipzig Oct I 1820
Son and pupil of Wilhelm Heinrich H b 1790 clarinet player in the Gewandhaus orch St pf with W Ilaake At 15 was clarinettist in the Gewandhaus In 1840 st comp with Kotle Dresden and made concert tours In 1844 became 2nd Kapcllm at the Breslau Th anil prod operas on his wife's libretti Lorelei 1846 and Die A uinen von Tha randt 1847 Fills ascribes these to the father In 1850 app Kapellm of German Opera Amsterdam in 1853 dir of the Euterpe Iiedertafel in 1857 of the Vincentius Concerts and in 1868 of the Excelsior church mus singing society
Works The oratorios Auferstehung Santta Cacilia Der Peenschleier and Vincentius von Paula 3 masses 3 overtures numerous cantatas hymns songs and male choruses
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gustaaf_Adolf_Heinze
Gustaaf (Gustav) Adolf Heinze (Leipzig, 1 oktober 1821 - Muiderberg, 20 februari 1904) was een Duits-Nederlandse componist en dirigent, die zijn loopbaan in Leipzig begon, maar vervolgens bijna vijftig jaar in Nederland woonde.
Opleiding
Heinze werd op 1 oktober 1821 te Leipzig geboren met als doopnamen Gustav Ferdinand Gotthold. Om onbekende redenen hield hij echter 1820 als geboortejaar aan. Circa rond 1845 nam hij de artiestennaam Gustav Adolph Heinze aan. Slechts in officiële stukken hanteerde hij zijn doopnamen. Gustaaf was de zoon van Ferdinand Heinze, eerste klarinettist in het Stadttheater und Gewandhaus-Orchester, en kreeg als 15-jarige een plaats in het Leipziger Gewandhausorkest waar Felix Mendelssohn Bartholdy op dat moment dirigent was. Zijn grootvader van moeders kant August Löwe gaf hem celloles en hij kreeg onderwijs in het pianospel van W. Haake en in compositie van Kotte en Carl Gottlieb Reißiger.
Loopbaan
Heinze trad op 15 november 1838 op in een concert van de pianiste Clara Wieck, later de echtgenote van Robert Schumann, waarin Heinze variaties voor klarinet van Barmann speelde. Hij componeerde in deze tijd een Adagio voor klarinet en voerde het ook zelf uit. Spoedig daarop nam hij afscheid van het klarinet- en orkestspel om zich alleen aan de compositie en het dirigeren te kunnen wijden. In 1844 werd Heinze tweede dirigent van het theater in Breslau. Hij trouwde met Henriëtte Brüning, een dichteres, bekend onder haar pseudoniem Henriette Berg, die hem de teksten leverde voor twee opera's, Loreley en Die Ruine von Tharand, waarvan de eerste in 1846 in Breslau en de andere in 1849 in Leipzig werd opgevoerd. Bij een schouwburgbrand gingen deze werken verloren; van Die Ruine von Tharand bleef alleen de Ouverture, Fackeltanz en de Finale bewaard.

In 1850 kwam Heinze met zijn operagezelschap naar Amsterdam. Al spoedig spatte het operagezelschap echter uiteen omdat de penningmeester er met de kas vandoorging. Heinze werd nu muziekdirecteur te Amsterdam en componeerde onder meer Die Auferstehung, Sancta Caecilia en Vincentius de Paulo. In 1852 werd hij directeur van de Liedertafel Euterpe, de in 1848 opgerichte Amsterdamse mannenzangvereniging, en bracht die tot grote bloei. In 1857 werd hij benoemd tot directeur van de jaarlijkse concerten van Vincentius de Paulo en voerde hij niet alleen zijn eigen composities maar ook die van andere Nederlandse componisten op, onder meer in de door hem opgerichte zangvereniging Excelsior. In 1875 richtte Heinze de Nederlandse Toonkunstenaars-vereniging op, waarvan hij ondervoorzitter en bestuurder werd. Heinze werd begiftigd met vele onderscheidingen van allerlei aard.
Werk
Heinze schreef muziek in allerlei genres, van orkestwerken tot kamermuziek, koorwerken en liederen. Na zijn komst naar Nederland schreef hij ook vocale muziek op Nederlandse teksten, zoals de cantate Een Meiavond, opus 43 en de kindercantate Een dag naar buiten, opus 78. Veel van zijn muziek wordt niet meer uitgevoerd. Zijn Concertstuk voor klarinet en orkest is op cd verschenen.

Text as referenced on internet, author "Michael Bender" (s.a.), s.a. with very similar text
1. Nun ist der laute Tag verhallt
und Frieden dämmert wieder.
Der Abend singt durch Feld und Wald
die leisen Schlummerlieder.
Die Luft durchzieht ein weicher Klang,
wie der Natur Gutnachtgesang.
Ave Maria!
 
2. Da kommt auf leisem Silberschuh
die fromme Nacht geschritten
und bringet Trost und sanfte Ruh'
den herzen die drum bitten.
Die Stirn ein Diadem umflicht
aus Mondesgold und Sternenlicht.
Ave Maria!
 
3. Maria senk den Palmenzweig,
herab auf meine Lider!
Gib mir in deinem Friedenreich
auch meinen Frieden wieder.
Auf deiner Liebe Mantel trag'
entgegen mich dem jungen Tag!
Ave Maria!
 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: March 04, 2013

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768