Ave Maria  Op. 2

Composer:  Zdenek Hatina (*1941), s.a.
Zdeněk Hatina


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
website

(Czech)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

X X X X X Zdenek Hatina 1941     Op.2 Ave Maria voice violin and organ
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X Zdenek Hatina 1941     Op.3/4 Ave Maria střední hlas varhany
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X Zdenek Hatina 1941     Op3/5 Zdrávas Maria soprán varhany
X X X X X Zdenek Hatina 1941     Op.23 Zdrávas Maria smíšený sbor varhany

Some compositions by Zdeněk Hatina were available as a free download on THIS PAGE (link no longer valid)

Recording:  not available  
Lyrics:  not available
   
Score: 

not available

 

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdeněk_Hatina
Zdeněk Hatina (*6. dubna 1941, Brno) je český skladatel soudobé vážné hudby, pedagog, varhaník, improvizátor, dirigent, sbormistr a ředitel kůru v Brně – Zábrdovicích.
VzděláníZákladní hudební vzdělání získal Zdeněk Hatina soukromým studiem klavíru u Marie Sopouchové a dr. Inocence Kramply. Později studoval na Městské hudební škole Jaroslava Kvapila, kde absolvoval oba cykly. R. 1965 byl přijat na brněnskou konzervatoř, kde studoval hlavní obor varhany u Josefa Puklla, klavír u Milana Bialase a kompozici u Bohuslava Řehoře.

Od roku 1971 dodnes působí jako ředitel kůru a varhaník v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně - Zábrdovicích. Z iniciativy Zd. Hatiny byla v r. 1968 provedena generální oprava a přestavba původních zábrdovických varhan z r. 1927 od pražského varhanáře Štěpána Petra. Vznikl tak koncertní třímanuálový nástroj s 32 znějícími registry pneumatické soustavy, který dnes patří mezi nejlepší v Brně. Zd. Hatina svůj královský nástroj miluje a dokáže na něm strhujícím způsobem improvizovat v melodicko-harmonickém stylu, s určitým záběrem do impresionismu a znamenitě na něm vystihnout atmosféru dané doby či svátku. Na zábrdovických varhanách zaznělo také bezpočet koncertů žáků ZUŠ s církevním zaměřením, která vznikla v roce 1991. V letech 1991-2004 vyučoval Zdeněk Hatina na této škole předměty: varhany, hudební nauku, harmonii a nauku o varhanách. Za dobu svého pedagogického působení vychoval několik desítek žáků (absolventů církevních zkoušek C2, C1). Zdeněk Hatina je činný také kompozičně (cca 20 opusů). Jeho největší skladbou je latinská mše Missa Dominicalis, op. 3 pro smíšený sbor, sólisty, orchestr a varhany.
 
(google traslate)
Zdeněk Hatina (* 6 April 1941 , Brno ) is a Czech composer of contemporary classical music, teacher, organist , improviser, conductor, choirmaster and choir director in Brno - Zábrdovice.
he basic musical education gained Zdeněk Hatina private study piano with Maria and Dr. flue. Innocent Krampl. P
Later he studied at the Municipal School of Music Jaroslav Kvapil, where he completed both cycles.
R. 1965, he was admitted to the Brno Conservatory, where he studied organ at the main branch of Joseph Puklla, piano with Milan Bialas and composition with Bohuslav Gregory.
Since 1971, she still works as a choirmaster and organist at the Church of the Assumption of the Virgin Mary in Brno - Zábrdovice. Z iniciativy Zd. On the initiative of Zd. Hatiny byla v r. 1968 provedena generální oprava a přestavba původních zábrdovických varhan z r. 1927 od pražského varhanáře Štěpána Petra. Hatin in 1968 was overhauled and rebuilding zábrdovických original organ of 1927 by the Prague organ Stephen Peter.
Thus a concert třímanuálový sounding instrument with 32 registers pneumatic system, which today are among the best in Brno. Hatina his royal instrument loves him and is able to improvise in a riveting way melodic and harmonic style, with some scope to impressionism and excellently on it to convey the atmosphere of the time or holiday.
The organ sounded zábrdovických also countless concerts art school students with religious orientation, which was established in 1991.
In the years 1991-2004 he taught Zdeněk Hatina at this school subjects: organ, music theory, harmony, and the doctrine of the organ.
During his teaching activities brought dozens of students (graduates of religious tests C2, C1).
Zdeněk Hatina is also active composition (about 20 opera). Its largest structure is the Latin Mass Missa Dominicalis, op. 3 for mixed choir, soloists, orchestra and organ.
 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: January 25, 2013

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768