't Kerkse van te lande  

Composer: August de Boeck  (1865-1937), s.a. 
Text: (French) Paul Fierens (1895-1957)
Translation: Maurits Sabbe (1873-1938)
The music of this composer is public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!
(> 70 years after death)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. I have an audio recording of this song. I have a video of this song.   August de Boeck   1865 1937         Ave Maria TTBB / SATB  
X X X I have an audio recording of this song. I have a video of this song.   August de Boeck   1865 1937         Ave Maria TTBB  
X X X X X   August de Boeck   1865 1937         Ave NV marching band
I have a score of this song I have a music notation program file of this song  (NWC, Sibelius, etc.) I have a MIDI file of this song. X X   August de Boeck   1865 1937         't Kerkske van te lande solo voice keyboard

Recording: (not available)


CD: In Flanders Fields Vol. 50

Lyrics:  page  page
God en ver-smaadt het niet,
het kerk-ske van te lan-de,
Zijn gro-ver wie-rook
en zijn on-ge-school-de zan-gen,
het ge-bed van 't_boe-ren-volk,
van knechts en mei-den,
en de scha-me-le bloe-men,
ge-plukt in de wei-de,
't_oot-moe-dig bui-gend hoofd
tus-sen ver-eel-te han-den,
en 't_A-ve Ma-ri-a
van 't_vroom on-schul-dig har-te.
 
O, ver-delg in mijn hart
al-le trot-se ge-dach-ten,
't_kwa-de kruid dat zich mengt
bij de heer-lijk-ste veld-oogst,
en ver-leen mij 't_ge-loof
de hoop de war-me lief-de van hen,
die zon-der klacht al hun scha-mel-heid dra-gen,
dee-moe-dig, vroom.
Zie-hier mijn hart, zie-hier mijn geest,
mijn hoofd en zijn ge-pein-zen,
en mijn hand die dit schreef...
In naam des Va-ders des Zoons en des Heil'-gen Geest.
 
Score:  available for purchase at www.anz.be

Page last modified: October 31, 2012

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 768