Andriessen, Willem - Ave Maria

copyrightedfor SSA or unison choir a cappella

year of composition / 1st publication: 1954


Willem Andriessen (1887 - 1964)

Composer: Willem Andriessen (1887-1964)
aliases, aka:
Country of origin / activity: The Netherlands
Text author: traditional
Arranger / Editor: N/A

PDFMIDIMP3VIDFirst nameLast nameBirthDeathcompID #TitleVoicingInstrumentation
1111HendrikAndriessen18921981  Ave MariaSATBa cappella
1100KeesAndriessen18651947  De WiedstersTTBBa cappella
1111WillemAndriessen188719641956 Ave MariaSSA  or unison choira cappella

Available documentation:

Score: available for purchase at Annie Bank
Willem Andriessen - coverAndriessen Willem p1
 
My thanks and appreciation to
Debra Potts
for sending me this score.

Lyrics:
A ve Ma ri a gra ti a ple na,
Do _ mi nus te-_-_-cum,
be-_-ne-_-dic-ta tu in _ mu li _ e ri bus
et: be-_-_-_-_-ne-dic-tus _
fruc-_-_-tus ven-tris tu-i, Je-_-_-_-_-sus.
Sanc-ta Ma-ri-a Ma _ ter De-i
o _ ra pro no bis pec _ _ ca to ri bus
nunc et in ho ra mor-tis nos-trae.
A-_-_-men, A-_-_-men,
A-_-_-_-men, A-_-_-men.

MIDI: 
Play / stop MIDI
alt: play midi Andriessen, W - Ave Maria
 

Recordings: MP3:
play/stop MP3 sample:
 alt: play mp3 Andriessen, W - AVe Maria


CD:
Ave Maria du monde ... - Chœur de femmes Calliope

Video - posted on YouTube:

Internet references, biography information:

http://www.muziekencyclopedie.nl/action/entry/Willem+Andriessen
Willem Andriessen, de oudere broer van componist Hendrik en beeldend kunstenaar Mari, is de eerste telg van deze kunstenaarsfamilie die roem vergaart met zijn talent. Hij groeit uit tot een internationaal vermaard concertpianist en staat vooral te boek als een groot Schumann- en Beethovenvertolker. Hij staat bovendien midden in het Nederlandse muziekleven en bekleedt talloze nevenfuncties, zoals lid van de Raad voor de Kunst, bestuurslid van de Opera, voorzitter van de R.K. Vereniging van Toonkunstenaars, lid van de Nederlandse Toonkunstenaarsraad en voorzitter van de Ereraad der Koninklijke Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging. Zijn verbondenheid met de piano is duidelijk zichtbaar in zijn beknopte oeuvre: Willem Andriessen componeert onder andere een Pianoconcert, een Pianosonate, liederen voor zangstem en piano en verschillende kleinere pianowerken. Daarnaast schrijft hij ook een 'Missa voor koor en orkest' en andere koorwerken. Musicoloog K. Ph. Bernet Kempers herinnert zich Willem Andriessen kort na diens dood als volgt: "Vóór alles zal Andriessen echter in herinnering blijven bij allen die hem gehoord hebben, als een groot pianist, die, wars van lege klingklang en klatergoud, zich nederig en met volle overgave in dienst stelde van het te vertolken werk. Een pianist, die zijn gave techniek geheel dienstbaar maakte aan de intenties van de componist, met wiens gevoelswereld hij zich al spelend geheel vereenzelvigde."
1887 - 1906
Willem Christiaan Nicolaas Andriessen wordt op 25 oktober 1887 geboren in Haarlem. Zijn aanleg voor muziek openbaart zich al zeer vroeg, en hij ontvangt zijn eerste muziekonderricht van zijn vader, organist en koordirigent Nicolaas Andriessen, net als zijn jongere broer Hendrik Andriessen. Daarna studeert hij aan het conservatorium in Amsterdams bij Jean-Baptiste de Pauw (piano), Bernard Zweers (compositie) en Julius Röntgen (ensemblespel). In 1906 behaalt hij zijn einddiploma piano.
Bernard Zweers Hendrik Andriessen Julius Röntgen
1908 - 1910
Willem Andriessen ontvangt de Prix d'Excellence voor piano; daarbij voert hij onder andere zijn eigen 'Pianoconcert in Des' (1908) uit. Hij geeft concerten in Nederland en Duitsland.
1910 - 1917
Willem Andriessen heeft een aanstelling als docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij is inmiddels gehuwd met een voormalig studiegenote, de eveneens in Haarlem geboren zangeres Marie Bies, en vestigt zich in Den Haag. Hun huis in de Nassau Odijkstraat groeit uit tot een trefpunt van toonaangevende musici uit binnen- en buitenland, zoals Dirk Schäfer, Johan Wagenaar, Peter van Anrooy, Adolf Busch, Carl Flesch, Frederic Lamond, Max Reger en Maurice Ravel.
Johan Wagenaar Peter van Anrooy
1917 - 1923
Willem Andriessen neemt ontslag bij het Koninklijk Conservatorium om zich meer aan zijn particuliere lespraktijk te kunnen wijden. Daarnaast werkt hij als docent voor de hogere pianoklassen aan de Muziekschool in Rotterdam. Het componeren raakt langzaam op de achtergrond.
1923 - 1936
Het Amsterdams Conservatorium doet een beroep op hem en Willem Andriessen keert als hoofdleraar terug aan de instelling waaraan hij is opgeleid. Hij verhuist naar Amsterdam. K. Ph. Bernet Kempers schrijft over deze periode: "In de jaren tussen zijn heengaan uit Den Haag en het aanvaarden van het directoraat te Amsterdam ligt het hoogtepunt van Andriessens loopbaan als uitvoerend kunstenaar. Een concertseizoen zonder het optreden van deze meest geliefde der Nederlandse artisten was ondenkbaar. Waarschijnlijk had hij het in Nederland te druk om veel werk te maken van een buitenlandse carrière".
Karel Philippus Bernet Kempers
1937 - 1953
Na het vertrek van Sem Dresden wordt Willem Andriessen benoemd tot directeur van het Amsterdamse conservatorium. "Na 1937 werd zijn aandacht sterk in beslag genomen door de leiding van het conservatorium, maar hij verwaarloosde zijn spel geenszins. Elke dag begon hij met Bachs 'Wohltemperiertes Klavier' als met een muzikaal morgengebed. Bovendien begon hij een taak, die hij tot zijn overlijden zou voortzetten: de opvoeding van de Nederlandse jeugd door schoolconcerten." (Bernet Kempers, 1965)
1942 - 1945
Willem Andriessen, die zich eerder al heeft verzet tegen het oprichten van de Kultuurkamer, wordt door de bezetter in gijzeling genomen en overgebracht naar Haaren, en later naar Sint Michielsgestel. Door de wekelijkse pianovoordrachten met gesproken inleidingen is hij daar zijn medegijzelaars tot grote steun en troost geweest.
1957
Op 14 oktober soleert de 70-jarige Willem Andriessen in zijn bijna een halve eeuw oude 'Pianoconcert in Des' (1908). De uitvoering, met het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van de jonge Bernard Haitink, wordt opgenomen voor de radio.
1960 - 1962
Bij Broekmans & Van Poppel verschijnt de bundel 'Willem Andriessen - 100 opstellen over muziek', deel I: 1953-1954 en deel II: 1955-1956. Onder de titel 'Mensen in de muziek' verschijnt in 1962 een bloemlezing van zijn publicaties over muzikale onderwerpen in Het Haarlemsche Dagblad.
1964
Willem Andriessen overlijdt op 29 maart in zijn woonplaats Amsterdam, nadat hij tijdens een pianotentamen onwel is geworden.

Page last modified: November 16, 2013