Ave Maria   SSA

Composer: Joost Termont (*1962), 2009


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
website

(Flemish - Belgium)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  no CD available
Lyrics:  (S1)
A-a-a-ve a-a-a-ve Ma- ri- _ a.
Sa- San- _ cta Ma- ri- _ a.
O- ra o- ra o- ra. A- _ men. A- men.
 
Score:  contact composer to obtain full score

my thnks and appreciation to
composer Joos Termont
for sending me this score

also from this composer: Ave Maris Stella SATB

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
source page
Joost Termont werd in 1962 in Gent geboren en groeide op in een muzikale familie. Met de basis uit de muziekacademie van Mariakerke (Gent) trok hij in 1977 naar het Lemmensinstituut te Leuven waar zijn muzikale studies uitmondden op het dubbeldiploma "Laureaat orgel en muziekpedagogie A.S.O." (1984) en een Eerste Prijs Fuga (1987).
Enkele van zijn belangrijkste leraren waren : Chris Dubois (orgel), Frans Geysen (harmonie) en Jan Hadermann (contrapunt en fuga). Hij volgde cursussen bij Jos Van Immerseel (clavecimbel) en André Isoir (orgel).

Hij gaf enige tijd les aan de Muziekacademies van Geel en Dendermonde en de Muziekhumaniora van het H.Grafinstituut te Turnhout. Momenteel is hij leraar orgel, begeleidingspraktijk en AMT aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans te Hasselt.

Van 1988 tot 2006 woonde hij in Turnhout en was er organist van het Koninklijk Sint-Pieterszangkoor en de Zusters van het H.Graf. Hij zetelde er in het orgelcomité van de St.-Pieterskerk en gaf muzikaal advies aan de v.z.w."Vrienden van het Begijnhof".

Tussen 1979 en 2003 was hij als koorzanger actief bij meerdere vooraanstaande koren en vocale ensembles. Naast zijn engagementen als organist, verleende hij aldus ook regelmatig zijn medewerking aan concerten, missen, opera's, CD-, radio- en TV-opnames zowel in binnen- als buitenland.

Als (koor)componist geniet hij enige appreciatie, mede dankzij de verworven compositieprijzen, interessante opdrachten en de publicatie van zijn werken. Zo werden voor de Provinciale Compositiewedstrijden (Oost-Vlaanderen) zijn "Zes Koorminiaturen"(1986) en "Drie Liefdesliederen"(1990) bekroond, ontving hij met "Boerenkermis"(1988) een tweede prijs van de Marnixring Ieper Westland en won hij in Nederland een tweede prijs van de Uitgeverij Annie Bank met een compositie op Paul Van Ostaijen's "Marc groet 's morgens de dingen"(1996).
Compositieopdrachten kreeg hij toegewezen van velerlei koren, verschillende afdelingen van de Koorfederatie Vlaanderen ( voor o.a. Flandria Cantat 2000 ; viering 40-jarig bestaan afd. Limburg ; viering Vic Nees 60 jaar , het V.F.J.K. en het Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt ).

Om en bij de 120 werken vloeiden reeds uit zijn pen, waaronder bescheiden instrumentale stukken en sololiederen maar voornamelijk koor- en orgelcomposities of bewerkingen.
Uitgegeven werken zijn terug te vinden bij het A.N.Z., C.V.M., De Notenboom, Euprint en Annie Bank Choral Group. Meerdere radio-opnames en een handvol CD's bevatten enkele van zijn werken.

Met zijn broer, bariton Lieven Termont vormt hij geregeld een duo.


 
Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: October 30, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768