> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Maria, mijn hemelse moeder  

Composer: Emerence De Roover (1917-2001), s.a.
sister Marie of St.-Joseph - member of the Belgian Carmelite sisters

sister Marie De Roover (1917-2001)


This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

(Flanders / Belgium) - released into public domain

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available
Lyrics: 
1._Ma-ri-a, mijn he-mel-se moe-der,
zo rein en zo trouw en zo goed,
Aan U geef ik lij-den en vreug-de,
en zeg U mijn wees-ge-groet.
A-ve Ma-ri-a, Ma-ri-a.
2._Ma-ri-a, zo graag kom ik e-ven,
be-hoef-tig en arm als ik ben,
Gij schenkt toch het licht en het le-ven,
o help mij dat ik Hem ken.
Help mij, Ma-ri-a, Ma-ri-a.
3._Ma-ri-a, wan-neer ik nu blij-de,
om Je-sus aan and'-ren mij geef,
Ik weet dat gij mij steeds ge-leid-de,
en dank U zo-lang ik leef.
Dank U, Ma-ri-a, Ma-ri-a.
Score: 

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
Information provided by Arnold Loose. Thank you. website: Carmelite sisters - Weelde, Belgium
Het lied "Maria, mijn hemelse Moeder" werd gecomponeerd door Zuster Marie De Roover van de Zusters Karmelitessen te Mechelen. Deze congregatie is ondertussen verhuisd naar Weelde, ook in Vlaanderen.
Adres: Zusters Karmelietessen, Karmel Emmaus, Prinseslaan 95, 2381 Weelde tel. 0032 (0) 14/65 55 96.

Zuster Marie, die ondertussen overleden is, heeft meerdere religieuze liederen gecomponeerd.
Die zijn voor zover daar geweten, nooit gepubliceerd. Alleen in kleine bundeltjes voor eigen gebruik.
Het lied Marialied "Maria, hemelse Moeder" wordt hier en daar in Vlaanderen, vooral in het bisdom Antwerpen, gezongen.
Er was onlangs een plechtige liturgische viering in aanwezigheid van Mgr. Bonny, bisschop van Antwerpen, waarbij dit lied werd gezongen door de ganse gemeenschap. Er zou later van die viering een DVD worden gemaakt, waarop dan dit lied zou te horen zijn.
 

The song "Maria, my heavenly Mother" was composed by sister Marie De Roover of the Carmelite sisters of Mechelen.
This congregation has since moved to Weelde, also in Flanders.
Sister Marie who is deceased, has composed several religious songs. To the congregation's knowledge, these were never published, only bundled for own use.

The Marian song "Maria, my heavenly Mother" is being sung in Flanders occasionally, mostly in the Antwerp diocese.

The following information provided by sister Jacinta of Karmel-Emmaüs - Belgium.
Emerence De Roover werd geboren in een Antwerps gezin en was de jongste van twee kinderen. Ze had een broer, was zeer geliefd, intelligent, muzikaal en bijzonder begaafd. Ze was een dynamisch, vrolijk en blij iemand. Ze genoot een opleiding als pianiste. Emerence verlangde naar een religieus, gegeven leven. Na heel wat tegenstand van haar vader, ging ze op 28 jarige leefttijd, na de plotselinge dood van haar vader, naar de Karmel in Mechelen. Hier woonden de zusters Karmelietessen (KM) en zij kreeg daar haar kloosternaam Zuster Marie van de Heilige Jozef.

Na Vaticaan II zette ze muziek op de Nederlandse psalmen en allerlei religieuze liederen. Daarmee was ze iedereen eigenlijk voor en kregen we een rijke keuze aangepast aan de Eucharistieviering van elke dag. Evangelisch – Mariaal – enz.
Daar staat nergens “copyright” op. Ze gebruikte haar talent zomaar voor God én voor alle mensen.

In 1996 verhuisden de zusters Karmelietessen van Mechelen naar Weelde, een dorpje in de Belgische Kempen, alwaar zuster Marie in 2001 overleed op 94- jarige leeftijd. Nog dagelijks genieten vele mensen van haar levenswerk.

 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: November 08, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768