Ave Maria   SSAA

Composer: Xavier Pastrana (*1977), s.a.


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
source

 

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available
MIDI / Lyrics:  not available
A ve Ma ri a, gra ti a ple na,
Do mi nus te cum,
Do mi nus te cum,
gra ti a ple na, Do mi nus te cum,
be ne di cta tu in mu li e ri bus,
et be ne di ctus fru ctus
ven tris tu i, Je sus.
San cta Ma ri _ a, Ma ter De _ i,
o ra pro no bis _ pec ca to ri bus,
San cta Ma ri a, Ma ter _ De i,
o ra pro no bis,
Ma ri a, Ma ri a,
nunc et in ho ra mor tis _ no strae.
A _ men. A-_ men.
Score: 

My thanks and appreciation to
Xulio Mosquera - Arquivo Coral
for sending me this score

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
source
Nascut a Tarragona al 1977, estudia guitarra amb Enrique Malo i Carles Trepat i n’obté el títol superior l’any 2000. Estudia direcció coral amb Pierre Caó i composició amb el mestre Manel Oltra. Així mateix ha participat en diversos cursos de direcció coral i orquestral amb mestres com Frieder Bernius, Jorma Panula o Salvador Mas.
Ha obtingut diversos premis en els Premis Ciutats de Reus de Composició de Corals Infantils i el premi de composició “Orfeó Manresà” de l’any 2003. L’any 2004 li és encarregada una cantata per a cor i orquestra per a celebrar el XX aniversari de l’Escola Municipal de Música de Tarragona i l’estrena ell mateix l’any 2005. Ha estat professor de direcció a diversos cursos com els de la FCEC a Catalunya o els de la Federación Aragonesa de Coros a Aragó, entre d’altres.
Ha dirigit el Cor Mos Cantars de Tarragona de l’any 1995 fins al 2001 i el Jove Cor de Tarragona entre els anys 1997 i 2003. Durant els anys 2003 i 2004 va assumir la sotsdirecció de l’Orfeó Català i del Coro de la orquestra Ciudad de Granada. En els anys 2007 i 2008 es fa càrrec de la Cobla Marinada de Badalona.
Durant el curs 2005-2006 estudia direcció d’orquestra a la Universität für Musik und darstellende Kunst a Viena, amb els professors U. Lajovich i S. Pironkoff.
Actualment, dirigeix el Cor St. Esteve de Vila-seca i les orquestres del Conservatori de Cervera. Des del juliol de 2008 és el director titular de Lieder Càmera.


 
Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: September 16, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768