> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Des morgens als de zonne
(Het Torenklokje) (Ave Maria)  

Composer: Frederik Mille (1852-1918), s.a.
aka Fredericus Ludovicus Mylle; Frederik Mylle; F. Mille.


 

This music is assumed to be public domain in the USA. BEWARE: the modern-day recordings of that music are not!

(Flemish / Belgium)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available

CD: Sint-Lievenskoor - Ave Maria
Uitgave: Eurovox
Referentie: ANZ 010


tr03. Des morgens als de zonne - Fr. Mille
Lyrics:
Des morgens als de zonne
het nevelfloers doorboort,
dan zingt elk torenklokje
het roerend lief akkoord:
Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria !
En 's avonds, als zij dalend
heur leste stralen schiet,
herhaalt elk torenklokje
het eigen roerend lied:
Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria !
O klokje, ned'rig klokje,
blij zingend vroeg en spa,
ik min uw lieve tonen
en zeg u telkens na:
Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria !
Des mor-gens als de zon-ne,
het ne-vels-floers door-boort,
dan zingt elk to-ren-klok-je
het roe-rend lief ak-koord:
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a,
A-ve A-ve A-ve Ma-ri-a,
 
En 's_a-vonds als zij da-lend
haar laat-ste stra-len schiet,
her-haalt elk to-ren-klok-je
het ei-gen roe-rend lied:
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a,
A-ve A-ve A-ve Ma-ri-a,
 
O klok-je, need-rig klok-je,
blij zing-end vroeg en spa,
ik min uw blij-de to-nen,
en zeg u tel-kens na:
A-ve Ma-ri-a, A-ve Ma-ri-a,
A-ve A-ve A-ve Ma-ri-a,
 
Score: 

My thanks and appreciaition to
Maria Cuypers
for sending this score
 

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
source page
Fredericus Ludovicus Mylle, een befaamde componist uit Passendale
Fredericus Ludovicus Mylle (zo stond het in zijn geboorteakte) werd geboren te Passendale op 2 januari 1852. Hij was de zoon van landbouwer Ludovicus (Louis) Bernardus Mille (° 05.04.1820) en Barbara Thérèse Van Elslande (° 02.11.1813).

Louis en Barbara waren gehuwd op 30 januari 1851 en Barbara was toen reeds weduwe van Cornelius Clinckemaillie. Fredericus huwde op 5 oktober 1883 te Dadizele met Louisa Paulina Ingelbeen (° 06.04.1855) een landbouwersdochter uit Dadizele. Op het moment van zijn huwelijk woonde Fredericus met zijn ouders te Oostnieuwkerke en hij stond er ingeschreven als houtkoopman. Het is slechts in zijn geboorteakte dat we de naam Mylle vinden. In alle andere schriftelijke documenten wordt hij Mille genoemd. Diverse van die documenten zijn door hemzelf ondertekend met F. Mille.

Behalve over zijn overlijden (te Vinkem op 20 maart 1918) zijn geen verdere biografische gegevens gekend. Het feit dat hij overleed te Vinkem in 1918 kan suggereren dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog als onderwijzer (of muziekleraar) fungeerde in de aldaar door koningin Elisabeth opgerichte schoolkolonie voor binnenlandse vluchtelingenkinderen (l’Ecole de la Reine) in het kleine stukje onbezet België, de Westhoek. Wel staat vast dat hij net voor de oorlog te Asse woonde. Wanneer hij Passendale verliet, of hij kinderen had en of er nog sporen zijn van die familie te Passendale of de andere deelgemeenten, daar hebben wij het raden naar.

Hij componeerde heel wat Vlaamse (strijd)liederen waaronder de bekendste zijn:

- Tabak en koffie, op tekst van Hendrik Conscience.
- In Vlaanderen, op tekst van Albrecht Rodenbach uit 1875. Dit lied stond in Asse op het programma van het 11 juliconcert in 1910 van de harmonie der Katholieke Gilde onder leiding van Gustaaf Pape.
- Wie kan u ooit vergeten. Stadsbeiaardier Noël Igodt plaatste dit lied op het programma van het beiaardconcert dat ter gelegenheid van 11 juli 1912 te Ieper werd gehouden en in het teken stond van ‘Het Eeuwfeest van den Grooten Vlaming Conscience’.

- Vragen naar God.
- Voor Vader en Moeder.
- Avondlied.
Deze laatste liederen werden geschreven door zijn leeftijdsgenoot, Theodoor Sevens (° Kinrooi 16-05-1848 - + Kortrijk 10-04-1927) onderwijzer te Lissewege, Dudzele, Lapscheure en later hoofdonderwijzer en archivaris te Kortrijk. Hij schreef o.a. de dichtbundel: “Liederen en andere gedichten voor de Jeugd”. Frederik Mylle was de toondichter van zes liederen uit deze dichtbundel.

- Hulde aan Zijne Majesteit Leopold II. Dit lied is één van zijn eerste composities (Gent 1890).
- Des morgens als de zonne….

In een boekje van 1911 “Vlaamsche liederenverzameling voor school en huis” van C. Boudolf en H. Defoort, uitgegeven door Karel Beyaert uit Brugge staan eveneens diverse werken van Frederik Mylle opgenomen.

Wegens de onduidelijkheid betreffende de schrijfwijze van zijn naam (Mylle of Mille) is het niet gemakkelijk om zijn volledig oeuvre samen te stellen. Vast staat eveneens dat hij geruime tijd nationaal bestuurslid was van de (liberale) cultuurvereniging het Willemsfonds.
 

My thanks and appreciation to
Joseph Nelissen
for sending me the name of the composer and the link to this information


 
Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: November 02, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768