Ave Maria   

Composer:  Alfons Mervillie (1856-1942), s.a.
            arr. Herman Roelstraete (1925-1985)


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
page

(Flanders / Belgium)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available  
Lyrics: 

A ve, Ma ri a, gra ti a ple na;
Do mi nus te cum:
be ne di cta tu in mu li e ri bus,
et be ne di ctus fru ctus ven tris tu i Je sus.
 

San cta Ma ri a, Ma ter De i,
o ra pro no bis pec ca to ri bus,
nunc et in ho ra mor tis no strae.
A men, A men.
 

Score:  free download available on  Werner Icking music Archive (The name is misspelled as Merville)

My thanks and appreciation to
Andre Van Ryckeghem
for sending me this score

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.
source page
E.H. Alfons Mervillie

is geboren te Wontergem in 1856, in een landbouwersgezin dat 16 kinderen telde, en overleden te Kortrijk in 1942.
Hij vertrok naar het Klein Seminarie te Roeselare, waar hij Hugo Verriest als leraar had in de hoogste Latijnse klassen.  Nog als seminarist werd hij benoemd aan de Normaal-en Kosterschool te Torhout, waar hij negen jaar muzieklessen gaf.

Op 27 Augustus 1882 werd hij priester gewijd.  In 1891 was hij onderpastoor te Dudzele, in 1895 te Nieuwpoort en in 1898 te Aartrijke.

Na 60 jaar ten dienste van God en de Kerk, ontsliep hij in de Heer op 4 April 1942 te Kortrijk.

Dichtwerken - Prozawerken
Periode 1890 - 1910  :  tientallen gedichten in allerlei tijdschriften.
Periode 1920 - 1938  :  "IJzergang" (1928)
Op aanvraag van de Maldegemse uitgever K. De Lille, verwerkte E.H. Mervillie alle notities tot het prachtig biografisch werk  "Paus Pius X",  dat verscheen in 1904/05.

De musicus "Bach Mervillie"
Te Torhout kreeg hij de bijnaam "Bach Mervillie".  Hij was de eerste die gedichten van Guide Gezelle op muziek zette.  Hij componeerde 290 orgelwerken, 50 koorwerken en liederen, waarvan de bekendste   Duinelied "Leve De Panne" (1878), het oegstlied "Het Laatste van de Oegst is binnen" (1902) en het Kerstlied "Duizende Sterren Versieren den Hemel" (1879) zijn.
Hij was de stichter van de Ste-Cecilia Fanfare te Aartrijke.

Opvoedingstaak
Samen met meester Paul Van Landuyt spande hij zich in om de Aartrijkse jeugd een hoger opvoedkundig peil te bezorgen.

De natuur liefhebber
Als landbouwerszoon had E.H. Mervillie van kindsaf de liefde voor de natuur meegekregen.
In Aartrijke schreef hij voor de imkers menig artikel over de bijenkweek.

Duinelied "Leve De Panne"
woorden en muziek van Alfons Mervillie

Leve De Panne daar staat mijn huis !
Leve De Panne en het zeegedruisch !
Leve de duinen, leve de duinen, groen van den halm en wit van 't zand.
Ja ! Ja ! Ja !
Hoepsa ! Hoepsa ! hand en hand
We zijn de kinders van 't duineland
Hoepsa ! Hoepsa ! hand en hand,
We zijn de kinders van 't duineland

O duinen zoo breed en zoo machtig, ge staat hier lijk reuzen op  't strand
Ge draagt zoo gewillig en krachtig
Den heerlijken last van uw zand
En God heeft uw toppen lijk wakende koppen tot schutsel gesteld
Om ons te bevrijden bij d'hooge getijden van 't water geweld

Ja ! Ja ! Ja !

Er bestaat ook een studentenversie "Het Morinenlied".

Zie ook info in De Panne Leeft,  mei-juni 2005,  p. 26-27.

De biografie van E.H. Mervillie "Alles begon met zijn Duinenlied" is verkrijgbaar bij Will Vansteene
e-mailadres will.vansteene@base.be

 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: October 31, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 768