> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Ave Maria

Composer: Frantisek Macek (*1946), s.a.
František Macek


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA
website

(Czech Rep.)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available
MIDI / Lyrics:  not available
Score:  not available

 

Posted on YouTube:    
Uploaded on Mar 3, 2011

Záznam z adventního koncertu sboru Stojanova Gymnázia Velehrad v Kostelanech nad Moravou 16. prosince 2010
František Macek - Ave Maria

Internet references, biography information.
http://cs.wikipedia.org/wiki/František_Macek
František Macek (* 1946) je český dirigent, sbormistr, varhaník, skladatel a pedagog. Je ředitelem Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu v Olomouci (od 2006), učitelem hudby na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (od 1991), při němž založil Sbor AVE, členem subkomise pro liturgickou hudbu při olomouckém arcibiskupství, varhaníkem a regenschori (ředitelem kůru) při bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a sv. Janu a sv. Mořici v Kroměříži.

František Macek absolvoval konzervatoř v oboru hry na varhany a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně v oborech řízení sboru u doc. Josefa Pančíka a řízení orchestru u prof. Otakara Trhlíka.[1] Poté působil nejprve jako varhaník u kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (1968-1979), pak vedl filharmonický sbor Dvořák (1983-1986). V roce 1991 nastoupil jako učitel hudby na obnoveném Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a založil při něm studentský Sbor AVE, jehož sbormistrem je dnes jeho syn Filip. V roce 1999 jej arcibiskup Jan Graubner ocenil medailí sv. Jana Sarkandra za dlouholetou a věrnou službu varhaníka. Po smrti Oldřicha Ulmana byl 16. září 2006 jmenován jako jeho nástupce v čele Katedrálního vzdělávacího střediska liturgické hudby a zpěvu. Má pět dětí a všichni působí jako varhaníci.

 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: May 26, 2013

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768