Ave Maria

Composer: Jozef Joris (*1923), s.a.


 

This music is assumed to be under copyright protection in the USA

(Flemish - Belgian)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Score:  not available  
MIDI / Lyrics:  not available  
Recording:  not available  

play/stop MP3 sample: (not available)

CD:
  Ave Maria - St Lievenskoor c1960

Dutch biography, sent by Gonda Jacops, www.anz.be
Source: Jozef Joris, 2005. Lit.: in het Madrigaal, jg 6 nr 4 1960 p 106; Id., jg 8 nr 4 1962 p 101; L. Dieltiens in Adem jg 25 nr 2 1989 p 77-81
Geboren Antwerpen 2 april 1923 - priester, organist, leraar, dir. li, componist

Als knaap zong hij in het Antwerpse kathedraalkoor van Lodewijk De Vocht en kanunnik Striels. Hij studeerde van 1941 tot 1947 filosofie en theologie, daarna orgel en muziek aan het Li in Mechelen. Hij was leerling van Jules Van Nuffel, Flor Peeters en Marinus de Jong. In 1949 behaalde hij de laureaatsprijs en in 1950 de prijs van uitmuntendheid. Vier jaar later ontving hij de regeringsmedaille Pro Arte ter bekroning van zijn prijs Lemmens-Tinel, die hij behaalde in juli 1952. Daarna studeerde hij verder aan de Leuvense universiteit en behaalde er in 1959 een licentie in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde (afd. musicologie) met een thesis over het werk van Jules van Nuffel. In 1959 speelde Jozef Joris op het vernieuwde orgel van de St. Jacobskerk te Antwerpen trewijl het koor van het St. Lievenscollege zorgde voor de passende vocale intermezzi. De organist voerde - naast orgelwerken van Bach de De Cabezon - koraalvoorspelen uit van Peeters en Brahms. Op pedagogisch vlak maakte hij zich verdienstelijk als muziekleraar aan het Kleinseminarie (1947 - 1962) en als leraar voor kunstgeschiedenis (1955 - 1958) en gewijde muziek (1959 - 1963) aan het Grootseminarie. Hij was van 1952 tot 1962 leraar contrapunt, orgel, piano en begeleiding aan het LI in Mechelen, en daarna direkteur van deze instelling tot 1988. Onder zijn impuls verhuisde het Lemmensinstituut in 1968 naar Leuven. Dankzij zijn dynamische leiding en doorzettingsvermogen beschikt het LI sinds 1971 over een kunsthumaniora, een regentaat en een laureaatsopleiding. Na enkele jaren mondde deze muziekhumaniora logischerwijze uit in een volledig uitgebouwd conservatorium. Hij was twaalf jaar juryvoorzitter bij de eindproeven. Hij ijverde voor de vernieuwing van de roomskatholieke kerkmuziek o.m. in het tijdschrift 'Adem (het vroegere Musica sacra).
Het oeuvre van Jozef Joris omvat vooral orgelwerken, motetten, enkele liederen en missen, zoals de Paasmis voor volkszang, vierstemmig koor, orgel en kopers en de Mis in de landstaal. Daarnaast schreef hij ook een choreografisch oratorium De Jonge Elckerlyc (tekst J. Aerts), het muzikaal spektakel De Sjok-sjok, een jeugdmusical Caroussel, Mijn danklied en Kooroefeningen, variaties op een vroegchristelijk dankgebed en gedichten van H. oosterhuis voor kwartet, koren en orgels (1979).

 
Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: November 04, 2011

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infoemail meavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 768