> 3000 Ave Marias -- Songs of Sharon -- Remi Ghesquiere -- St-Basil's Hymnal --  PROJIMO -- Computer Games

Ave Maria  

Composer: Elbert Franssen (1873-1950), s.a.This music is assumed to be under copyright protection in the USA
(Dutch)

 

AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"
AveWiki link

Recording:  not available
Lyrics: 
S1 S2
gra ti a ple na,

be ne di cta tu in mu li e ri bus,
et be ne di ctus fru ctus ven tris tu i, Je _ _ sus.
San cta Ma ri a, Ma ter De i,
o ra pro no bis,

nunc, et in ho ra mor tis no strae.
A _ _ _ men, A _ men.

A ve, Ma ri _ _ a,

Do mi nus te cum,
be ne di cta tu in _ mu Ii e ri bus,
et be ne di ctus fru ctus ven tris tu i, Je sus.
San cta Ma ri a, Ma _ ter De _ i,

pec ca to ri bus,
nunc, et in ho ra mor tis no strae.
A _ _ _ men, A _ _ _ _ _ men.
 
Score: 
My thanks and appreciation to
Don Wyckoff
for sending me this score

Posted on YouTube:   Not available at this time.  
You could be featured here!
If you (or your choir) perform this Ave Maria, make a video recording.  Post your video on YouTube, email me the page URL and I'll embed the video in this page.
This music is assumed to be under copyright protection in the USA

You can also email me an MP3 for audio only.

Internet references, biography information.

Elbert Franssen

De kerkmusicus Elbert Franssen uit Well.


Een verdienstelijke en bekende Wellenaar is Elbert Franssen Hij werd geboren op 14 juli 1873 in Well als zoon van smid Franssen, die woonde op het einde van de Hoenderstraat.

Zijn muzikale begaafdheid bleek al in zijn jeugd. Van koster Anton Hoeken uit Swolgen, kreeg hij al op zijn 14e jaar de eerste muzieklessen. Door bemiddeling van deken van Soest, eertijds pastoor in Well, werd hij een leerling van de toenmalige bekende muziekleraar Broeder Gregorius van Dijk van de orde van de Karmelieten in Boxmeer.
Hij volgde niet de wens van zijn vader om ook smid te worden op, hoewel Elbert zijn vader vaak assisteerde in de smederij.


Op 21 jarige leeftijd werd hij benoemd tot koster-organist in de parochiekerk van Bergen en leidde als directeur het kerkelijk zangkoor. Hij vervolgde zijn muzieklessen onder leiding van de bekende Venlose organist Karel Hamm en de muziekleraar Willem Geyer, directeur van Venlona.


Als actief lid van de pas opgerichte Gregorius vereniging kwam hij in contact met de leider Mgr. Leblanc, rector chori van de metropolitaanse kerk te Utrecht. Deze ontdekte al spoedig de muzikale begaafdheid van de jonge organist.
 

 

In Well wordt de naam van deze bekende Wellenaar bewaard in de officiële aanwijzing van de "Elbert Franssenstraat".

 

Door tussenkomst van Mgr. Leblanc werd de eenvoudige dorps-organist van Bergen benoemd tot rector-cantus van het kathedrale Caeciliakoor te Roermond. Daar werd hij na enkele jaren aangesteld als muziekleraar aan het Bisschoppelijke College, de Bisschoppelijke Kweekschool en het internaat van de Zusters Ursulinen.

Hij gaf muziekcursussen aan koordirecteuren en organisten, was jurylid en componeerde vele missen, cantaten, motetten, psalmen en kerkelijke lofgezangen. Van hem zijn o.a. bekend: de “Missa Salve Regina”, het prachtige lofgezang “O Sacrum Convivium”, de “Missa in honorem Sancti Petri”, de “Missa pro Sponso en Sponsa” en het vierstemmige “Magnificat”, dat hij componeerde voor zijn 70e verjaardag in 1943.

Voor zijn verdiensten werd hij begiftigd met de onderscheiding “Pro Ecclesia et Pontifice”. De kerkmuziek bleef hem steeds boeien. Op zijn ziekbed componeerde hij in liggende houding nog twee missen.

Door de evacuatie naar Friesland was zijn gezondheid erg achteruit gegaan. In juni 1945 keerde hij ziek en uitgeput terug naar Roermond, waar hij zijn laatste levensjaren op het ziekbed doorbracht. Op 28 mei 1950 overleed deze talentvolle en begaafde musicus. Talrijke muziekvrienden begeleidden hem op zijn laatste gang.


 

 

Een krantenfoto van 09-11-1921 met als onderschrift:

De bekende Katholieke componist Elbert Franssen, directeur van het Kathedrale kerkkoor te Roermond, herdenkt zondag 10 november a.s. zijn zilveren jubileum in die fuctie.

 

Please notify us of any broken/defective links

Page last modified: August 26, 2012

Return to my homepage: www.avemariasongs.org


Do you see a public domain score you like, but you cannot download it?
Other questions or comments about this web site?   
E-mail me: infocavemariasongs.org
 
   
AveWiki = the interactive counterpart of "Geert's Ave Maria  pages"

 

   
Copyright © 1999-2011 Geert Cuypers.
 
Thank you for visiting Geert's Ave Maria pagesMy guestbook is always only one page away.
Please do not use my guestbook for spamming, flaming or commercials for other websites. Such entries will be deleted.
 Sign  my Guestbook!    Read my Guestbook!
 

Who has visited Geert's Ave Maria pages since April 29,  2010? 

free counters
 
# page views since November 22,  2009: visitors online right now.
 
today's stats:      

This website was developed with Microsoft FrontPage for  
optimal screen resolution  1024 × 768